Medlemmer

Sydvest Dart har følgende medlemmer:

Morten Pedersen  –  Formand
Allan Olesen –  Kasser
Uwe Schlüter
Karsten Lund
Ole Olesen
Jimmi Nielsen
Jens Thomsen
Niels Sørensen
Arne Hansen
Henrik Dyrberg
Keld ??